Villkor

1. TOLKNING

1.1 I dessa villkor, om inte sammanhanget kräver annat, har följande villkor följande betydelser:

1.1.1 Produkter betyder rökare och tillbehör som tillhandahålls för försäljning av oss till dig;

1.1.2 Oss eller vi menar Grakka Limited, ett företag registrerat i England med företagsnummer 04073896 och med sitt registrerade kontor på Plym House 3 Longbridge Road, Marsh Mills, Plymouth, Devon, PL6 8LT.;

1.1.3 Webbplats betyder webbplatsen genom vilken vi säljer produkterna eller tjänsterna: bradleysmoker.co.uk och andra domäner på landsnivå;

1.1.4 Du menar kunden som köper produkter eller tjänster, och "din" ska tolkas i enlighet därmed.

2. TILLÄMPNING AV DESSA VILLKOR

2.1 Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för försäljningsprodukter och (där tillgängliga) tjänster av oss, antingen via våra webbplatser eller på annat sätt.

2.2 Dessa villkor tillsammans med en order eller orderbekräftelse som accepterats i enlighet med punkt 3 nedan ("Kontraktet") utgör hela avtalet mellan parterna avseende köp av Produkter och/eller Tjänster. Du bekräftar att du inte har förlitat dig på något uttalande, löfte, representation, försäkran eller garanti som gjorts eller getts av eller för vår räkning som inte anges i avtalet.

2.3 Din integritet är också mycket viktig för oss och dessa villkor måste läsas i samband med vår integritetspolicy som finns här .

3. LAGA EN BESTÄLLNING

3.1 Vi tillhandahåller endast produkter för köp av vuxna och vi säljer inte till barn. Om du är under 18 år får du endast använda vår webbplats med inblandning av en förälder eller vårdnadshavare.

3.2 För produkter köpta på vår webbplats(er) gäller följande bestämmelser:

3.2.1 De platser vi levererar till varierar beroende på produkten och kommer att visas på lämplig webbsida.

3.2.2 Produkterna och priserna på webbplatserna är endast en inbjudan att göra en beställning och utgör inte ett erbjudande från oss till dig att köpa produkterna.

3.2.3 När du klickar på knappen "Beställ" på en av våra webbplatser kommer beställningen att utgöra ett erbjudande från dig att köpa produkterna enligt dessa villkor. Du bör granska beställningen och korrigera eventuella felaktiga detaljer innan du trycker på knappen "Bekräfta beställning".

3.2.4 Vi kan avvisa din beställning av någon rimlig anledning, till exempel, men inte begränsat till, felaktig eller ofullständig information, ett avvisat kredit- eller betalkort eller brist på tillgänglighet. Om vi ​​inte kan acceptera din beställning kommer vi att meddela dig via e-post.

3.2.5 En onlinebeställning kommer endast att accepteras av oss när du får ett bekräftelsemail från oss som, med förbehåll för bestämmelserna i villkor 3.2.6, ska skapa ett kontrakt. Datumet för avtalet är det datum då vi utfärdar bekräftelsemailet.

3.2.6 Godkännande av din beställning är inte en garanti från oss för tillgängligheten av Produkterna och alla godkännanden är villkorade av att Produkterna är tillgängliga. Om de produkter som du har beställt inte är tillgängliga kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt.

3.2.7 Om du får en bekräftelse via e-post för en beställning som du inte har lagt, eller om uppgifterna i bekräftelsemailet inte stämmer överens med beställningen som du har lagt eller tänkt göra, måste du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande helpdesk@bradleysmoker.co.uk eller genom att ringa oss på +44 1803 712712 för att avbryta beställningen eller korrigera detaljerna.

3.3 När du beställer personligen, per telefon, via e-post, fax eller post, gäller följande villkor:

3.3.1 Om du inte har begärt en offert, utgör din beställning ett erbjudande om att köpa produkterna och/eller tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Du ansvarar för att se till att villkoren för din beställning och eventuella tillämpliga specifikationer som du lämnat in är fullständiga och korrekta. Din beställning ska endast anses accepterad när vi utfärdar ett skriftligt godkännande av beställningen, då avtalet träder i kraft.

3.3.2 Om du har bett om en offert för din beställning, kommer Kontraktet att träda i kraft när du accepterar vår offert. Offerter är i mån av tillgång vid tidpunkten för offertens acceptans och offerterna är endast giltiga i 1 månad från utfärdandedatum.

4. PRODUKTERNAS UTSEENDE

4.1 Bilderna av produkterna på webbplatsen är endast för illustrativa syften. Även om vi har ansträngt oss för att visa färgerna korrekt, kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna korrekt återspeglar färgen på produkterna. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder.

4.2 Alla prover, ritningar, beskrivande material eller reklam som produceras av oss och alla beskrivningar eller illustrationer som finns i våra kataloger eller broschyrer är framtagna i det enda syftet att ge en ungefärlig uppfattning om de produkter som beskrivs i dem. De ska inte utgöra en del av Kontraktet eller ha någon kontraktuell verkan.

5. PRIS OCH BETALNING

5.1Följande villkor är tillämpliga på köp av produkter på vår webbplats och all försäljning till konsumenter:5.1.1Om inget annat anges är priserna inklusive moms, men de inkluderar inte leveransavgifter som kommer att läggas till det totala beloppet vid tidpunkten för slutförande av beställning.

5.1.2 Om du befinner dig utanför Storbritannien eller EU, är priserna exklusive eventuell moms och importtullar som är tillämpliga i ditt land samt leveransavgifter som kommer att läggas till priset.

5.1.3 Vi kommer att kräva betalning vid tidpunkten för beställningen.

5.2 Följande villkor är tillämpliga på försäljning till företags- och företagskunder (exklusive webbplatsförsäljning):

5.2.2 När vi ger dig en offert eller en handelsprislista är priserna, om inte annat anges, exklusive moms och annan moms eller tull och inkluderar inte förpacknings- eller leveranskostnader eller installationskostnader.

5.2.2.1 Fakturor ska betalas: inom 7 dagar från datumet för varje faktura avseende produkterna; och

5.2.2.2 inom 14 dagar efter slutförandet av arbeten med avseende på någon Tjänst.

5.3 Följande villkor gäller för all försäljning.

5.3.1 Om du underlåter att göra någon betalning som är skyldig oss enligt avtalet inom förfallodagen för betalning, förbehåller vi oss rätten att ta ut ränta på det förfallna beloppet med en ränta på 4 % per år över HSBC UK Plcs basränta från och med då och då. Sådan ränta ska löpa på daglig basis från förfallodagen fram till faktisk betalning av det förfallna beloppet, vare sig före eller efter dom.

5.3.2 Du ska betala alla belopp som är skyldiga enligt Kontraktet i sin helhet utan kvittning, motkrav, avdrag eller innehållande (förutom eventuella avdrag eller innehåll som krävs enligt lag). Vi kan när som helst, utan att begränsa några andra rättigheter eller gottgörelser vi kan ha, kvitta alla belopp som du är skyldig oss mot alla belopp som vi betalar till dig.

5.3.3 Om momssatsen ändras mellan beställningsdatum och leveransdatum, kommer vi att justera momssatsen som du betalar, såvida du inte redan har betalat för produkterna i sin helhet före ändringen av momssatsen träder i kraft.

5.3.4 Även om vi gör allt för att säkerställa att priser och information är tillgänglig via webbplatserna och att broschyrer eller prislistor är korrekta, fullständiga och uppdaterade, kan vi inte garantera detta. Vi förbehåller oss rätten att rätta till eventuella misstag utan ansvar gentemot dig. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig om avtalet berörs av ett misstag och du har rätt att häva avtalet. Om du avbokar får du full återbetalning av det pris du betalat.

5.4 Klarna: I samarbete med KlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalning ska göras till Klarna:

5.4.1 Betala senare inom 30 dagar och betala i 3 omgångar

5.4.2 Finansiering

5.4.3 Ytterligare information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy. Detta är endast tillgängligt i Storbritannien.

6. RISK OCH ÄGANDE

6.1 Äganderätten till produkterna övergår till dig det datum då du betalar för produkterna.

6.2 Risken för skada på eller förlust av produkterna ska övergå till dig vid följande tidpunkter:

6.2.1 Om du köper produkter på vår webbplats, övergår risken vid leverans till din adress.

6.2.2 Om du är en kommersiell kund och vi har kommit överens med oss ​​om en Incoterm för leverans enligt Incoterms 2010, kommer risken, om inte annat avtalats i orderbekräftelsen, att övergå vid den tidpunkt som anges av den överenskomna Incoterm.

6.2.3 I alla andra fall övergår risken när Produkterna lämnar vårt lager.

7. AVBOKNING OCH RETURNERING

7.1 Om du köper från oss som konsument i Storbritannien eller Europeiska unionen och du köper våra produkter utanför våra lokaler (t.ex. via våra webbplatser) har du rätt till en lagstadgad "återkallelseperiod" som tillåter dig att avbryta avtalet av någon anledning om du ändrar dig:

7.1.1 när som helst inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av produkterna i förhållande till produkter som inte är ömtåliga eller skräddarsydda för dig.

7.1.2 När det gäller tjänster, när som helst inom fjorton (14) dagar efter kontraktets datum.

7.2 Du kan säga upp avtalet under villkor 7.1 genom att använda modelluppsägningsformuläret som bifogas dessa villkor (men du eller inte är skyldig att göra det) eller av vår kundtjänst via e-post till helpdesk@bradleysmoker.co.uk eller per telefon på +44 1803 712712
7.3 Vi kan endast acceptera returer som köps direkt via Bradley Smoker via telefon, webbplats eller genom våra återförsäljare. Bevis på köp från återförsäljaren kommer att krävas och en återbetalning måste erhållas direkt från återförsäljaren.

7.4 Enligt vår policy för retur av goodwillgaranti för konsumenter i Storbritannien och Europeiska Unionen kommer vi att förlänga returperioden för produkter till 30 dagar från datumet för mottagandet av produkterna förutsatt att produkterna är i original, oanvända skick och returneras i sina originalförpackning med kopia av originalföljesedeln.

7.5 Om du säger upp ditt kontrakt inom ångerfristen kommer vi omedelbart att återbetala alla betalningar du har gjort och i alla händelser inom 30 dagar efter uppsägningen, förutsatt att produkterna returneras oskadade och i originalförpackningen och att produkterna inte har blivit specifikt skräddarsydda för dina specifikationer, eller personliga, eller så kan produkterna till sin natur inte returneras eller riskerar att försämras.
7.6 Vi kommer också att återbetala kostnaden för att returnera produkter till oss förutsatt:

7.6.1 adressen från vilken produkterna returneras är i Storbritannien; och du returnerar produkterna inom den fjortondagarsperiod som avses i paragraf 7.1.1. I alla andra fall ska du stå för kostnaden för att returnera varan till oss.


8. LEVERANS

8.1.1 Ändringar av leveransadressen måste ske inom 24 timmar så att vi kan säkerställa att våra tredje parts lager har tid att göra ändringen, annars kan denna ändring medföra en tilläggsavgift. Även om alla ansträngningar kommer att göras för att tillgodose begäran om adressändring, kan vi inte garantera att vi kommer att kunna göra denna ändring innan produkten/produkterna skickas. Som ett resultat av detta kan avgifter för adressändring tillkomma.

8.2 För internationella leveranser kan vi komma överens om en leveransperiod med dig i din orderbekräftelse som kommer att tolkas i enlighet med Incoterms, 2010.

8.3 Om du inte tar emot produkterna:
8.3.1 leverans kommer att anses ha skett på leveransdatum;
8.3.2 risken i produkterna övergår till dig; eller
8.3.4 vi kan (utan att det påverkar någon av våra andra rättigheter) förfoga över Produkterna.
8.4 En mottagare måste vara närvarande på adressen för att underteckna och bekräfta mottagandet av varor i tillfredsställande skick.
8.5. Underlåtenhet att ge oss rätt leveransadress kan resultera i en omdirigeringsavgift på fullt pris.
8.6 Den tid det tar för oss att skicka produkterna beror på lagernivåer och kommer att specificeras för dig vid tidpunkten för din beställning, eller om det inte görs, via e-post efter att vi mottagit din beställning.
8.7 Den tid det tar att leverera Produkterna när de väl har skickats beror på vilken leveranstjänst vi använder, vilket beror på typen av Produkt och din plats. Leveranstider kommer att visas på produktsidan vid köptillfället.
Observera att detta kan skilja sig på grund av hög efterfrågan - se produktsidan för den senaste informationen. Observera att för öar inom Storbritannien och det skotska höglandet kan leveransen ta lite längre tid än vad som annonseras på produktsidan.
8.8 Eftersom vi använder en tredjepartsleveranstjänst är försenad leverans av produkter utom vår kontroll och kommer inte att vara berättigad till återbetalning på grund av försenad leverans efter att de har lämnat vårt lager.

10. GARANTI MOT SKADA I TRANSITERING

10.1 Vid ankomst, om det finns någon närvarande eller synlig skada på Produkterna, vägra mottagandet genom att vägra underskrift och returnera med chauffören med anledning av vägran tillsammans med leveransförarens medunderskrift. Skriv INTE under om de är skadade och acceptera INTE varor som "skada under transport". Kontakta oss på +44 1803712712 inom samma dag för att rapportera skador och säkerställa ett snabbt utbyte av dina produkter. Alternativt kan du skriva under 'ONKOCKAD' Om du inte kan kontrollera varorna vid leveranstillfället. Garantin enligt detta villkor 9 kommer att vara ogiltig om:

10.2.1 Du rapporterar inte transportskadan till oss inom 3 dagar efter produktens leverans; eller

10.2.2 Du accepterar Produkter som tydligt och synligt har skadats under transporten utan att returnera dem till föraren. Din transitgaranti mot produktskador upphör när varorna har signerats. Produkter märkta okontrollerade kommer att tros tas emot i god ordning.
10.3 Om du är konsument påverkar garantin i denna klausul inte dina lagstadgade rättigheter.

11 GARANTIER

11.1 Vi garanterar att produkterna kommer att vara fria från defekter i material och utförande under de perioder som anges i vår tillverkargaranti. För mer information om vår tillverkargaranti och hur man gör ett anspråk, se sidan med garantiinformation här.

11.2 Om du köper våra produkter inom ramen för en handel eller verksamhet, gäller de garantier som erbjuds i vår tillverkargaranti med undantag för alla andra garantier, villkor eller andra villkor som antyds av lag, oavsett om det är lag, sedvanerätt, sedvänja och bruk. eller annars.

11.3 Om du köper våra produkter som konsument, ska garantierna som erbjuds av denna klausul 11 ​​och vår tillverkargaranti inte påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument.

12 BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1 Om du är konsument:

12.1.1 Vi kommer att vara ansvariga för alla förluster som du lider till följd av att vi bryter mot dessa villkor om förlusterna var rimligen förutsebara för både dig och oss vid den tidpunkt då avtalet för de relevanta produkterna ingicks.

12.1.2 Spara enligt villkoren 13.3 och 13.4

12.1.2.1 Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon indirekt eller följdförlust som inte är rimligen förutsägbar för både dig och oss när avtalet ingicks.

12.1.2.2 Vårt ansvar gentemot dig och ditt ansvar gentemot oss för brott mot dessa villkor kommer inte att överstiga ett belopp motsvarande fem gånger det pris som du betalat eller ska betala för de beställda produkterna.

12.2 Om du köper från oss i affärssyfte, då

12.2.1 Med förbehåll för klausulen kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig, vare sig det rör sig om skadestånd (inklusive vårdslöshet), för avtalsbrott, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt för:

12.2.1.1 någon indirekt eller följdförlust; eller för

12.2.1.2 alla affärsförluster (inklusive förlust av vinster, kontrakt, inkomster eller intäkter), förväntade besparingar, data, goodwill eller bortkastade utgifter, vare sig de är direkta eller indirekta.

12.2.2 Med förbehåll för klausul 13.3 ska vårt totala ansvar gentemot dig med avseende på alla andra förluster som uppstår under eller i samband med avtalet, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, under inga omständigheter. överstiga priset på de produkter eller tjänster som kravet avser.

12.2.3 Om några artiklar saknas i din beställning, eller det finns andra oegentligheter såsom felaktiga eller felaktiga artiklar, måste du meddela oss så snart som möjligt skriftligen, och senast inom 7 dagar efter Produktleverans för att oss för att åtgärda problemet. Underlåtenhet att meddela oss inom denna tidsram kan leda till oförmåga att åtgärda problemet.

12.3 Oavsett om du är ett företag eller en konsument, ska ingenting i dessa villkor utesluta eller begränsa endera partens ansvar gentemot den andra för

12.3.1 dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet
12.3.2 bedrägeri
12.3.3 brott mot villkoren i avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979;
12.3.4 defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987; eller för
12.3.5 annat ansvar som inte lagligen kan uteslutas eller begränsas.
12.4 Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument.

13 HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

13.1 Vi kan säga upp avtalet om en händelse utanför vår rimliga kontroll gör det svårt att tillhandahålla produkterna i enlighet med avtalet, och vi kommer inte att bryta mot dessa villkor om vi avbryter på grund av en sådan händelse. Så snart vi blir medvetna om behovet av att häva avtalet kommer vi att kontakta dig via e-post och anger våra skäl för uppsägningen. Du kommer att få full återbetalning av det pris du betalat.

14 DATASKYDD

14.1 All information som du lämnar till oss i enlighet med avtalet ska behandlas i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.
14.2 Vi använder även cookies på vår webbplats. För mer information, se vår Cookiepolicy.


15 VILLKOR OCH VILLKOR FÖR MARKNADSFÖRINGSPROGRAM FÖR SMS/MMS MOBILT MEDDELANDE
15.1 Dessutom samtycker du till vår integritetspolicy för meddelanden (https://www.bradleysmoker.co.uk/pages/privacy-policy).

16 KAMPANJERBJUDANDEN

16.1 Från tid till annan kan vi erbjuda kampanjerbjudanden för vissa produkter på vår webbplats. Dessa kampanjerbjudanden kommer att vara beroende av tillgängligheten för relevanta produkter och är inte en indikation på tillgänglighet

16.2 Alla kampanjerbjudanden som erbjuds av oss ska omfattas av dessa villkor tillsammans med eventuella tillämpliga ytterligare villkor, regler och instruktioner. Om det finns en konflikt mellan dessa villkor och eventuella ytterligare villkor, regler och instruktioner ska dessa villkor gälla.

17 ALLMÄNT

17.1 Vi kan överföra Kontraktet till vilken person som helst eller be någon person att uppfylla någon aspekt av det så länge kontraktets fullgörande inte påverkas.

17.2 En enhet som inte uttryckligen är part i Kontraktet har ingen rätt enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att genomdriva något villkor i Kontraktet eller dessa Villkor.

17.3 Om någon av de numrerade villkoren i dessa villkor befinns vara ogiltiga eller omöjliga att verkställa, ska sådan ogiltighet eller ogiltighetskraft inte påverka resten av dessa villkor.

17.4 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Ditt kontrakt kommer att styras av versionen av dessa villkor som gäller vid tidpunkten då du gjorde din beställning.

17.5 Dessa villkor och kontraktet ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England på engelska, och eventuella domstolsförfaranden måste äga rum i engelska domstolar.

uppdaterad den 27 februari 2023

BILAGA - MODELL AVBOKNINGSFORMULÄR
Detta formulär är endast tillämpligt på konsumenter och inte på företagskunder.
Fyll i och returnera detta formulär endast om du har ingått ditt avtal med oss ​​utanför vår sida, eller via telefon, e-post eller andra fjärrkommunikationsmedel och du vill frånträda avtalet.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående (utom där vår goodwillgaranti gäller).
För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post). Du kan använda detta bifogade avbokningsformulär, men det är inte obligatoriskt.
Till Grakka Ltd:

Jag/vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] säger upp mitt/vårt [*] kontrakt för köp av dina produkter med följande detaljer:

Namn på kund(er):
Adress till kund(er):
Datum för min beställning:
Kort beskrivning av beställd produkt:
Orderreferensnummer (om tillämpligt):Underskrift av konsument(er) (endast om detta formulär meddelas på papper):

Datum: