Registrera din rökare

Så här hittar du din modell och serienummer:

  1. Kontrollera baksidan av din rökare. Du hittar garanti- och certifieringsetiketten i det övre högra hörnet, liknande illustrationen nedan:
    Exempel på serienummeretikett

  2. Modellnumret finns i det övre högra hörnet, i rött som illustreras ovan.
  3. Det 16-siffriga serienumret finns längst ner på etiketten, som illustreras i rött på diagrammet ovan.
  4. Fullständiga namn.
  5. Fullständig adress inklusive postnummer, stat och land.
  6. E-postadress
  7. Inköpsdatum
  8. Inköpsställe

Klicka på länken nedan för att starta en chatt och skicka all ovanstående information till oss.

Send all of the above info to us here